Impulssubsidie voor uw koorproject

 

 

Koor&Stem wil aangesloten koren projectmatig ondersteunen door middel van impulssubsidies. Je kan hiervoor bij onze provinciale afdeling een projectsubsidie aanvragen. Vanaf 1 januari 2020 worden hiervoor in alle provincies een gemeenschappelijk reglement en dezelfde beoordelingscriteria gebruikt. 

 

Je kunt financiële ondersteuning aanvragen als je project binnen één of meerdere van onderstaande thema’s past.

 

Samenwerking en ontmoeting tussen koren

Alleen is maar alleen. We ondersteunen meerkorenprojecten die samenwerking en ontmoeting tussen koren en zanggroepen onderling bevorderen. 

 

Met andere kunstdisciplines

Ook samenwerken met andere kunstdisciplines vinden we van belang: met orkest, instrumentaal ensemble, band, dansgroep, … We hebben oog voor initiatieven die een voorbeeldfunctie opnemen of artistiek innovatief of uitzonderlijk zijn.

 

Koormuziek uit Vlaanderen

Stimuleert jouw initiatief koormuziek uit Vlaanderen?  Geef je een compositieopdracht aan een componist uit Vlaanderen? Of is een Vlaams componist op andere wijze betrokken? Vertel het ons, dat verdient misschien onze steun.

 

Participatie en sociaal engagement

Allemaal willen we (koor)zingen bij een zo groot en verscheiden mogelijk publiek bekend maken. Toch? Daarom ondersteunen we ook koorprojecten die zingen, in alle vormen, gemakkelijk toegankelijk maken voor specifieke doelgroepen.

 

Met specifieke doelgroepen bedoelen we initiatieven gericht op het zingen met kinderen en jongeren of koorprojecten met kansengroepen, zoals gedefinieerd door de Vlaamse overheid: personen in armoede, laaggeschoolden, personen met een beperking, gedetineerden, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond en gezinnen met (jonge) kinderen. Valt ook onder dit participatieluik: samenwerkingen met het leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs of hoger kunstonderwijs!

 

Subsidiereglement en aanvraagformulier

Je kunt het volledige reglement en het aanvraagformulier op de website van Koor&Stem vinden:

 

www.koorenstem.be/impulssubsidie.

 

Dit ingevulde dossier moet je opladen via bovenstaand link op de website van Koor&Stem, ten laatste drie maanden voor de opvoering of start van het project.  Na het indienen neemt onze provinciale afdeling contact met je op voor de verdere afhandeling. Het subsidiereglement kan je in dit document raadplegen vanaf pagina 11 en lees zeker ook vooraf onze ‘veelgestelde vragen’ op de website.

 

Zodra we je aanvraag binnen hebben, nemen we je dossier in behandeling en hoor je zo gauw mogelijk van ons of je dossier ontvankelijk is.

 

 

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Geert Declerck via west-vlaanderen@koorenstem.be