Onze provinciale afdeling

 

Koor&Stem, organisatie voor vocale muziek, begeleidt en ondersteunt het zingen in Vlaanderen. De organisatie vult deze missie op een veelzijdige manier in, waarbij vooral de klemtoon wordt gelegd op opleiding, ontmoeting en informatie.

Koor&Stem West-Vlaanderen is één van de 5 provinciale afdelingen van de organisatie Koor&Stem. De provinciale afdelingen van Koor&Stem nemen initiatieven om de koren uit de eigen regio te ondersteunen. De provinciale afdelingen van Koor&Stem werken cursussen en projecten uit die afgestemd zijn op de behoeften van de koren uit de eigen regio. De afdelingen werken daarnaast actief mee aan projecten die door Koor&Stem nationaal ontwikkeld worden. 

 

Met deze webste wil de afdeling West-Vlaanderen informatie bieden over de verschillende projecten en cursussen die binnen onze provincie voor amateurkoren en amateurkoorzangers georganiseerd worden.

 

De provinciale afdelingen zijn de aanspreekpunten voor het koorleven in Vlaanderen.

Voor West-Vlaanderen is dat Koor&Stem – West-Vlaanderen vzw, Heilig-Hartstraat 8, 8870 Izegem.