KOOR EN STEM STEUNT UW PROJECT

 

Binnen de perken van de werkingskredieten verleent Koor&Stem West-Vlaanderen vzw financiële ondersteuning van maximaal 300 Euro aan projecten die georganiseerd worden door aangesloten groepen. Voor uitzonderlijke projecten kan de raad van bestuur na grondige evaluatie de financiële ondersteuning aanpassen. De ondersteuning wordt beperkt tot één project per koor om de twee jaar.

 

Opgelet: gewijzigd reglement vanaf 1 april 2017

(Versie 1 april 2017)

 

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE

 

AANVRAAGFORMULIER DOWNLOADEN

Met bovenstaande link kunt u het aanvraagformulier downloaden en op uw computerscherm invullen. Sla het ingevulde formulier op in een afzonderlijk bestand en stuur het als bijlage bij udiv widgetw e-mailbericht aan west-vlaanderen@koorenstem.be.

Vraag steeds een bevestiging van goede ontvangst.

 

DE AANVRAAG ONLINE INDIENEN

Doorop bovenstaande link te klikken komt u in een online aanvraagformulier. U kunt het eventueel afdrukken om het invullen voor te bereiden. Vul gevraagde gegevens in het betreffende vakje in. Vergeet niet op het einde op de knop “verzenden” te klikken.