KOOR EN STEM STEUNT UW PROJECT

 

Binnen de perken van de werkingskredieten verleent Koor&Stem West-Vlaanderen vzw financiële ondersteuning van maximaal 300 Euro aan projecten die georganiseerd worden door aangesloten groepen. Voor uitzonderlijke projecten kan de raad van bestuur na grondige evaluatie de financiële ondersteuning aanpassen. De ondersteuning wordt beperkt tot één project per koor om de twee jaar.

 

Opgelet: Subsidie voor projecten vanaf 1 januari 2020 kan nog niet aangevraagd worden. Via een nieuwsbrief wordt meegedeeld wanneer projectsubsidie voor 2020 kan aangevraagd worden.

 

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot projectsusbsidie wordt uitsluitend online via de onderstaande link ‘aanvraag projectsubsidie’ ingediend.

Om de aanvraag voor te bereiden kan de inhoud van het fomulier met volgende link geraadpleegd worden.

Inhoud van het online formulier.

 

Het formulier invullen:

Klik op onderstaande link en u komt u een online aanvraagformulier

 

Voor de goede orde moet de aanvraag minstens 3 maanden voor de aanvang van het project ontvangen worden. Een aanvraag die later ingediend wordt, loopt het risico niet meer tijdig en volledig onderzocht te kunnen worden.

 

Vul gevraagde gegevens in het betreffende vakje in.
VERGEET NIET OP HET EINDE OP “VERZENDEN” TE KLIKKEN.
Na correct verzenden ontvangt u automatisch onmiddellijk een bevestiging!
———————————————————————————————————–
Na  toekenning van subsidiëring verwachten wij:
•    de afrekening ten laatste 2 maand  na de uitvoering
•    op alle promotie en communicatie het logo van Koor en stem West-Vlaanderen. 
•    vrijkaarten ter beschikking van de Raad van Bestuur (enkel op aanvraag)
———————————————————————————————————–
Eventuele bijlagen worden gemaild aan west-vlaanderen@koorenstem.be

 

NAAR HET AANVRAAGFORMULIER

 

Als uw aanvraag goed ontvangen is krijgt u onmiddellijk een bevestiging + een kopie van uw aanvraag.

Is dat niet het geval, dan dient u best uw aanvraag opnieuw in.

 

Het reglement projectsubsidie.

Met onderstaande link kunt u het reglement projectsubsidie raadplegen

 

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE

 

————————————————————————————————————

 

Kwaliteitsondersteuning van uw project.

Koor&Stem kan  de artistieke ontwikkeling van uw koor ondersteunen via een aanbod koorcoaching: een topdocent op uw repetitie, ondersteuning op maat gedurende 2 tot 6 coachingsuren,  feedback en schriftelijk verslag nadien.

 

Klik hier voor Meer info