Wie is wie in onze provinciale afdeling?

 

Samenstelling raad van bestuur:

Ann Sarre, voorzitter  
Geert Declerck, secretaris   west-vlaanderen@koorenstem.be    
Stefaan Desramault, penningmeester
Lieve Wannyn, bestuurslid
Thijs Vanryckeghem, bestuurslid
Jan Maertens, bestuurslid
Geert Noë, bestuurslid

Marijke Coghe, bestuurslid

Elke Poppe, bestuurslid

Leen Van Hee, bestuurslid

Annemie Vermote, bestuurslid

 

De raad van  bestuur van Koor&Stem West-Vlaanderen bestaat uit vrijwillige medewerkers. Zij komen regelmatig samen om het beleid van Koor&Stem West-Vlaanderen uit te stippelen, maken een planning voor de nabije toekomst en evalueren de aanvragen voor projectsubsidie.

 

Samenstelling algemene vergadering:

Ann Sarre, Guido Rommel, Geert Declerck, Lieve Wannyn,  Stefaan Desramault, Thijs Vanryckeghem, Jan Maertens, Ignace Thevelein, André Porte, Annie Goddaer, Roos Devos, Dirk Decoene, Gilbert Vandevannet, Martin Quartier, Carlos Vandorpe, Luc Verhaeghen, Annemie Vermote, Joachim Vanhaecke, Antoine De Spiegeleer, Marijke Coghe, Geert Noë, Marijke Coghe, Elke Poppe, Leen Van Hee

 

De algemene vergadering bestaat uit de leden van de raad van bestuur en afgevaardigden van de aangesloten koren. 
Alle West-Vlaamse aangesloten koren kunnen iemand afvaardigen om lid te worden van de algemene vergadering.  Deze afgevaardigde verbindt er zich toe 2 maal per jaar aanwezig te zijn op de algemene vergadering en mee na te denken over het beleid, voorstellen mee te formuleren, enz

 

Heb je interesse om mee de werking van Koor&Stem West-Vlaanderen uit te bouwen?  Stuur een mailtje naar  west-vlaanderen@koorenstem.be

  

 

 Vergaderplaats:

 

 

Conferentiezaal van centrum

         Tijl & Nele

Kerkstraat 11

8870   Izegem

 

 

Bestuursvergaderingen in 2021:

– 9 februari

– 30 maart

– 15 juni

– 5 september medewerkersdag in Brugge

– 7 september

– 26 oktober

– 07 november: Brugge

 

Algemene vergadering:

– zaterdag 24 april om 10u.
– dinsdag 14 december om 20u.