Wie is wie in onze provinciale afdeling?

 

Samenstelling raad van bestuur:

Ann Sarre, voorzitter  
Geert Declerck, secretaris   west-vlaanderen@koorenstem.be    
Stefaan Desramault, penningmeester
Lieve Wannyn, bestuurslid
Thijs Vanryckeghem, bestuurslid
Jan Maertens, bestuurslid
Geert Noë, bestuurslid

Marijke Coghe, bestuurslid

Heidi de Caluwe, bestuurslid

Elke Poppe, bestuurslid

 

De raad van  bestuur van Koor&Stem West-Vlaanderen bestaat uit vrijwillige medewerkers. Zij komen regelmatig samen om het beleid van Koor&Stem West-Vlaanderen uit te stippelen, maken een planning voor de nabije toekomst en evalueren de aanvragen voor projectsubsidie.

 

Samenstelling algemene vergadering:

Ann Sarre, Guido Rommel, Geert Declerck, Lieve Wannyn,  Stefaan Desramault, Thijs Vanryckeghem, Jan Maertens, Ignace Thevelein, André Porte, Annie Goddaer, Roos Devos, Dirk Decoene, Gilbert Vandevannet, Martin Quartier, Carlos Vandorpe, Luc Verhaeghen, Eric Lippens, Philip De Wilde, Hilaire Maertens, Joachim Vanhaecke, Antoine De Spiegeleer, Alexander Declercq, Marijke Coghe, Geert Noë.

 

De algemene vergadering bestaat uit de leden van de raad van bestuur en afgevaardigden van de aangesloten koren. 
Alle West-Vlaamse aangesloten koren kunnen iemand afvaardigen om lid te worden van de algemene vergadering.  Deze afgevaardigde verbindt er zich toe 2 maal per jaar aanwezig te zijn op de algemene vergadering en mee na te denken over het beleid, voorstellen mee te formuleren, enz

 

Heb je interesse om mee de werking van Koor&Stem West-Vlaanderen uit te bouwen?  Stuur een mailtje naar  west-vlaanderen@koorenstem.be

  

 

 Vergaderplaats:

 

 

Conferentiezaal van centrum

         Tijl & Nele

Kerkstraat 11

8870   Izegem

 

 

Vergaderingen raad van bestuur in 2019:

 

dinsdag 29 januari

dinsdag 26 maart

dinsdag 28 mei

donderdag 29 augustus

dinsdag 3 september

dinsdag 26 november

 

 Opgelet

 Aanvragen voor een projectsubsidie  worden best een week voor de  vergaderdata van de raad van bestuur  ingediend.

 

Algemene vergadering:

zaterdag 13 april

dinsdag 3 december