Wie is wie in onze provinciale afdeling?

 

Samenstelling raad van bestuur:

Ann Sarre, voorzitter  
Geert Declerck, secretaris   west-vlaanderen@koorenstem.be    
Stefaan Desramault, penningmeester
Lieve Wannyn, bestuurslid
Thijs Vanryckeghem, bestuurslid
Jan Maertens, bestuurslid
Geert Noë, bestuurslid

Elke Poppe, bestuurslid

Leen Van Hee, bestuurslid

Annemie Vermote, bestuurslid

Lien Saey, bestuurslid

 

De raad van  bestuur van Koor&Stem West-Vlaanderen bestaat uit vrijwillige medewerkers. Zij komen regelmatig samen om het beleid van Koor&Stem West-Vlaanderen uit te stippelen, maken een planning voor de nabije toekomst en evalueren de aanvragen voor projectsubsidie.

 

Samenstelling algemene vergadering:

Ann Sarre, Guido Rommel, Geert Declerck, Lieve Wannyn,  Stefaan Desramault, Thijs Vanryckeghem, Jan Maertens, Ignace Thevelein, André Porte, Annie Goddaer, Roos Devos, Dirk Decoene, Gilbert Vandevannet, Martin Quartier, Carlos Vandorpe, Luc Verhaeghen, Annemie Vermote, Joachim Vanhaecke, Antoine De Spiegeleer, Geert Noë, Elke Poppe, Leen Van Hee

 

De algemene vergadering bestaat uit de leden van de raad van bestuur en afgevaardigden van de aangesloten koren. 
Alle West-Vlaamse aangesloten koren kunnen iemand afvaardigen om lid te worden van de algemene vergadering.  Deze afgevaardigde verbindt er zich toe 2 maal per jaar aanwezig te zijn op de algemene vergadering en mee na te denken over het beleid, voorstellen mee te formuleren, enz

 

Heb je interesse om mee de werking van Koor&Stem West-Vlaanderen uit te bouwen?  Stuur een mailtje naar  west-vlaanderen@koorenstem.be

  

 

 Vergaderplaats:

 

 

Zaal Allegria

Sint-Hubrechtsstraat

8800  Roeselare

 

 

Bestuursvergaderingen in 2023:

 23 januari

– 20 maart 2023

– 22 mei 2023

– 11 september 2023

– 9 oktober 2023

– 13 november  

 

 

Algemene vergadering:

 

– zaterdag 27 mei

– zaterdag 18 november